Flexijobs Wetgeving 2020

Het complete officiële dossier rond de wetgeving van flexijobs in 2020, de evolutie van die wetgeving en de wettelijke formaliteiten.

Aangepast op 29 januari 2020

← Terug

Wat zijn flexi-jobs

Flexijobs zijn een nieuwe vorm van tewerkstelling die voordelig bijverdienen mogelijk maakt, en die sinds 2015 bestaan in de horecasector. Vanaf 2018 zijn flexijobs ook toegestaan in de detailhandel, en gelden er soepele instapvoorwaarden voor gepensioneerden.

Via het systeem van flexi-jobs kunnen gepensioneerden en bepaalde werknemers tegen gunstige voorwaarden een centje bijverdienen, terwijl werkgevers op een flexibele en voordelige manier extra personeel kunnen inzetten op piekmomenten.

 • Wie bijklust in een flexi-job, betaalt op de extra inkomsten geen belastingen of sociale bijdragen. Het brutoloon is dus het nettoloon. De flexi-jobwerknemer bouwt bovendien sociale rechten (werkloosheidsuitkering, pensioen, vakantie ...) op.
 • De werkgever betaalt een verlaagd tarief van 25 procent werkgeversbijdragen boven op het loon van een flexi-jobber.

De flexi-jobregeling bestaat sinds 2015 in de horecasector. Sinds januari 2018 zijn flexijobs ook toegestaan in de detailhandel en kunnen ook gepensioneerden in een flexi-job werken.

← Terug

Welke sectoren zijn toegelaten?

Flexijobs zijn uitsluitend bestemd voor werkgevers van volgende sectoren/paritaire comités:

 • Banket)bakkerijen en consumptiesalons bij een banketbakkerij (P.C. 118.03);
 • Handel in voedingswaren (P.C. 119);
 • Zelfstandige kleinhandel (P.C. 201);
 • Kleinhandel in voedingswaren (P.C. 202);
 • Middelgrote levensmiddelenbedrijven (P.C. 202.01);
 • Horeca (P.C. 302);
 • Grote kleinhandelszaken (P.C. 311);
 • Warenhuizen (P.C. 312);
 • Kappersbedrijf en schoonheidszorgen (P.C. 314);
 • Uitzendsector, voor zover de uitzendarbeid wordt verricht bij een gebruiker die ressorteert onder één van de voorgaande paritaire (sub)comités.

Voor de horecasector is er op niveau individuele werkgever geen link met het geregistreerd kassasysteem. Ook werkgevers die geen geregistreerd kassasysteem (moeten) gebruiken kunnen beroep doen op flexijobs.

← Terug

Wie mag werken in een flexi-job?

 • Werknemers die al minstens 4/5 werken voor een of meerdere andere werkgevers dan de flexi-jobwerkgever. Concreet moeten ze in het derde kwartaal dat aan het werk in de flexi-job voorafgaat, minstens 4/5 voor die werkgever(s) hebben gewerkt.
 • Gepensioneerden (personen vanaf 65 jaar):
  • Werknemer moet minstens 80% gewerkt hebben bij één of meerdere andere werkgevers
  • Vermeld staan in het pensioenkadaster
  • De flexi-werknemer bij dezelfde werkgever niet tewerkgesteld is met een andere arbeidsovereenkomst van 80% prestaties of meer
  • De flexi-werknemer mag zich niet bevinden in een opzegperiode bij die werkgever of in een periode gedekt door een verbrekingsvergoeding betaald door die werkgever
← Terug

Wat is het uurloon?

De flexi-jobwerknemer ontvangt het uurloon dat overeengekomen is in de raamovereenkomst. Dat uurloon bedraagt minstens 10,08 euro. Daarin is het flexivakantiegeld inbegrepen. Hij betaalt daarop geen bedrijfsvoorheffing, geen persoonlijke socialezekerheidsbijdragen en geen inkomstenbelastingen. Er is geen risico om in een hogere belastingschijf te vallen omdat het flexiloon niet aangegeven hoeft te worden in de belastingbrief.

De werkgever betaalt een bijzondere werkgeversbijdrage van 25%. Het flexiloon, de flexivergoedingen, het flexivakantiegeld en de bijzondere werkgeversbijdrage zijn aftrekbare beroepskosten.

← Terug

Flexijobs en belastingen

Een flexijob is fiscaal voordelig, zowel voor de werkgever als voor de medewerker.

 • Een flexijob-werknemer ontvangt een uurloon dat minstens 10,08 euro bedraagt (indexeerbaar), met inbegrip van het flexivakantiegeld.
 • Het uurloon kan aangevuld worden met zogenaamde flexivergoedingen. Dit zijn bijkomende vergoedingen verschuldigd door een cao, zoals toeslagen en premies.
 • Het flexiloon, de flexivergoedingen en het flexivakantiegeld zijn vrijgesteld van sociale bijdragen en van belastingen in hoofde van de werknemer. Bruto komt met andere woorden overeen met netto.
 • De werkgever betaalt een bijzondere werkgeversbijdrage van 25%.
 • Een flexijob-werknemer bouwt sociale rechten op.
 • Het flexiloon, de flexivergoedingen, het flexivakantiegeld en de bijzondere werkgeversbijdrage zijn aftrekbare beroepskosten voor de werkgever.
Toon footer menu