← Terug

Flexijobs voor gepensioneerden. Wist je dit?

Vanaf 1 januari 2018 mogen ook gepensioneerden een flexijob uitoefenen. Maar wat zijn de voorwaarden en kom je zomaar in aanmerking? In dit artikel gaan we het wat breder bekijken.

Als gepensioneerde mag je een flexijob uitoefenen als je aan één van de onderstaande voorwaarden voldoet.

(Officiële informatie van https://rsz.fgov.be/nl/home)

Voorwaarden

  • Personen die 65 jaar (of ouder) zijn op het moment dat men een flexi-job gaat doen OF
  • In T-3 (= kwartaal van tewerkstelling als flexi-werknemer - 3): werknemer moet minstens 80% gewerkt hebben bij één of meerdere andere werkgevers OF
  • In T-2 (= kwartaal van tewerkstelling als flexi-werknemer - 2): vermeld staan in het pensioenkadaster (enkel voor personen ouder dan 50 jaar).

In het kwartaal zelf (T):

  • de flexi-werknemer bij dezelfde werkgever niet tewerkgesteld is met een andere arbeidsovereenkomst van 80% prestaties of meer.
  • de flexi-werknemer mag zich niet bevinden in een opzegperiode bij die werkgever of in een periode gedekt door een verbrekingsvergoeding betaald door die werkgever.
  • de werkgever moet al de prestaties van de flexi-werknemer registreren en bijhouden.
Lees ook de volledige wetgeving van het flexijob statuut op: https://flexijobs.app/flexi-jobs-wetgeving
Toon footer menu